Köpvillkor för ReCarpet AB


1. Allmänt

1.1 Dessa köpvillkor reglerar avtalsförhållandet mellan ReCarpet AB (nedan kallat "säljaren") och kunden som gör inköp från ReCarpet AB:s webshop (nedan kallad "kunden").

1.2 Genom att genomföra en beställning via webshopen bekräftar kunden sitt godkännande av dessa köpvillkor.

1.3 Säljaren förbehåller sig rätten att ändra dessa köpvillkor utan föregående meddelande. De ändrade villkoren kommer att gälla för beställningar som läggs efter att ändringarna har offentliggjorts på webshopen.


2. Priser och betalning

2.1 Alla priser på webshopen anges i svenska kronor (SEK) och är exklusive moms och eventuella andra tillämpliga skatter.

2.2 Betalning kan göras med de betalningsmetoder som anges på webshopen. Kunden ansvarar för att ha tillräckliga medel på sitt konto för att täcka betalningen.

2.3 Säljaren förbehåller sig rätten att ändra priserna på produkterna utan föregående meddelande. Priset som gäller är det som anges på webshopen vid tidpunkten för beställningen.


3. Beställning och leverans

3.1 Genom att lägga en beställning på webshopen gör kunden ett bindande avtal att köpa de angivna produkterna.

3.2 Leveranstiden kan variera beroende på produkten och kundens geografiska plats. Säljaren kommer att göra sitt bästa för att leverera produkterna inom en rimlig tid, men kan inte garantera specifika leveranstider.

3.3 Eventuella fraktkostnader kommer att specificeras och läggas till den totala kostnaden för beställningen vid utcheckningen.


4. Ångerrätt och returer

4.1 Kunden har rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från mottagandet av produkterna. Ångerrätten gäller endast om produkterna returneras i originalskick och i oöppnade förpackningar.

4.2 Om kunden önskar ångra sitt köp ska denne kontakta säljaren för att få returneringsinstruktioner. Kunden ansvarar för returfraktkostnaderna om inte annat avtalats med säljaren.

4.3 Vid retur av produkter kommer säljaren att återbetala det belopp som kunden har betalat för produkterna inom 14 dagar från mottagandet av returen.


5. Reklamationer

5.1 Om en produkt är defekt eller inte överensstämmer med beskrivningen på webshopen, ska kunden kontakta säljaren inom skälig tid efter att felet har upptäckts.

5.2 Säljaren kommer att undersöka reklamationen och vid behov erbjuda reparation, ersättning eller återbetalning av det defekta produkten. Kunden kan behöva returnera den defekta produkten för undersökning innan ersättning ges.


6. Immateriella rättigheter

6.1 Alla immateriella rättigheter till produkterna, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt och varumärken, tillhör ReCarpet AB eller dess leverantörer. Kunden förvärvar endast rätten att använda produkterna i enlighet med dessa köpvillkor.


7. Personuppgifter

7.1 Kundens personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och ReCarpet AB:s integritetspolicy.

8. Force majeure

8.1 Säljaren är inte ansvarig för förseningar eller fel i utförandet av sina åtaganden om det beror på omständigheter utanför deras kontroll, såsom krig, strejk, naturkatastrofer eller liknande händelser.


9. Tillämplig lag och tvistlösning

9.1 Dessa köpvillkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag.

9.2 Eventuella tvister som uppstår i samband med avtalet ska i första hand försöka lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om förhandlingarna misslyckas ska tvisten avgöras av svensk allmän domstol.


Genom att fortsätta och genomföra ett köp på ReCarpet AB:s webshop bekräftar kunden att denne har läst och accepterat dessa köpvillkor.