VÅRA TJÄNSTER

Återtag

ReCarpet erbjuder en helhetslösning inom återtag utav befintliga textilplattor för återbruk.

Vi omhändertar även det material som ej går att återbruka.

Underhåll

Vi erbjuder lokalanpassade underhållsavtal till fastighetsägare eller direkt med hyresgäster.

Tillsammans ser vi till att textilplattorna används till sin fulla potential.